Listen to me on radio!

On Saturday, you can hear me on radio Devín in Ars Musica hosted by Peter Lipa. At 10 a.m. I’ll be talking about me, harmonica, blues, my band and our recent performance at European Blues Challenge in Torrita di Siena. Plus, there’ll be songs from my latest CD Novelty Shop.

V sobotu o 10:00 budem hosťom Petra Lipu v relácii Ars Musica na rádiu Devín. Porozprávam niečo o mne, ústnej harmonike, bluese, mojej kapele a našej nedávnej účasti na medzinárodnej súťaži European Blues Challenge v Torrita di Siena! A budú aj skladby z CD Novelty Shop.

Leave a Reply

Your email address will not be published.